Skadeanmeldelse

Udfyld formularen for at lave en skadeanmeldelse. Hvis du har kvitteringer på det købte eller fotos af skaden, vedhæft gerne disse.
En skade skal anmeldes inden for 14 dage fra skadesdatoen.
Der skal påregnes en uges behandlingstid.
Skadelidte
Navn:

Adresse:

Tlf.

Skadelidte kontaktperson:

Email:

Dato for udført arbejde af Universal Flytteforretning:

Fakturanr.

Bookingnummer

Oplysninger om skaden
Hvor skete skaden?

Hvornår skete skaden?

Hvordan og hvorfor skete skaden?

Ved skade på møbel
Skriv hvilket møbel

Købsted

Købspris

Ved skade på mindre effekt, tallerken, glas mm.
Skriv hvilken effekt

Købsted

Købspris

Varetog de selv nedpakningen?

Varetog Universal Flytteforretning nedpakningen?

Skadeslidtes erstatningskrav?

I tilfælde af udbetaling
Navn på person

Banknavn

Reg.nr. og kontonr.

Dokumentation:
Vedhæft billeder


OBS!
Det beskadiget skal gemmes til forsikringsselskabet har taget stilling til erstatningspligten.

Erklæring
Ved fremsendelse af skadesblanketten erklærer jeg hermed, at min besvarelse er i overensstemmelse med de virkelige forhold og at intet af betydning for sagen er fortiet. Selskabet har min tilladelse til at udveksle oplysninger og dokumentation med andre forsikringsselskaber.

Jeg har læst og accepteret Universal Flytteforretnings betingelser