Miljøpolitik

 

Universal Flytteforretning A/S er en miljøbevidst organisation, der ønsker at bevare og skåne miljøet for unødvendige belastninger.

Derfor har vi i denne miljøpolitik opstillet en række forhåndsregler, der har til formål sikre at vores flytninger og handlinger er miljørigtige og skåner miljøets ressourcer på bedst mulige vis:

  • vi kører kun med de nye miljørigtige biler og lastbiler
  • vi sorterer alt vores pap, papir og affald og afleverer det til genanvendelse
  • vi genanvender vore flyttekasser op til 5 gange
  • vores kommunikation foregår så vidt muligt elektronisk via mail, for at spare på papiret
  • vi efterlever de gældende love og regler vedrørende sikkerhed og miljø

Reducering af miljøbelastningen er en mærkesag for Universal Flytteforretning A/S, og vi laver løbende nye tiltag for at forbedre indsatsen på området.

Med Universal Flytteforretning A/S vælger du omtanke for miljøet, til gavn for de kommende generationer.